Cel badania:

Badanie alfa-fetoproteiny (AFP) ma na celu wykrywanie wad rozwojowych płodu u kobiet ciężarnych oraz przesiewowe badania osób z wysokim ryzykiem raka wątroby.

Znaczenie kliniczne:

AFP (alfa - fetoproteina), jako marker nowotworowy, może wskazywać na różne stany zdrowotne. Wzrost poziomu AFP między 14. a 18. tygodniem ciąży może sugerować obecność wad rozwojowych płodu, podczas gdy obniżone stężenie AFP po 10. tygodniu ciąży może być wskaźnikiem zespołu Downa. Dodatkowo, wysoki poziom AFP może sygnalizować obecność raka wątroby.

Interpretacja wyników:

Nadmierny wzrost AFP w określonych okresach ciąży lub poza nimi może wymagać dalszej diagnostyki w celu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy. Wysoki poziom AFP we krwi może również sugerować konieczność dalszych badań w kierunku chorób nowotworowych, zwłaszcza raka wątroby.

Ostateczna interpretacja wyników badania AFP (alfa - fetoproteina) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

3 dni robocze