INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane przetwarzane są na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako: „RODO”) w celu realizacji usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Rabczański Ośrodek Diagnostyki i Terapii Chorób Alergicznych „BIOSKEN”, ul. Na Banię 5a, 34-700 Rabka-Zdrój, email: poczta@biosken.pl, NIP: 735-14-35-158

4. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Jeżeli zdecydował/a się Pan/Pani na korzystanie z możliwości przesłania wyników badań drogą elektroniczną w oparciu o zgodę na świadczenie tejże usługi, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane także w celu zawarcia i wykonania tej usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz współpracujące laboratoria analityczne.

6. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), email: iod@biosken.pl.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający ciąg liter i cyfr, który jest umieszczany na Twoim komputerze (smartfonie, tablecie) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie, których używamy, nie mogą być używane do uzyskiwania dostępu do żadnych innych danych na Twoim komputerze i nie mogą być używane przez nas do osobistej identyfikacji.

Jak ich używamy?

Używamy plików cookie, aby wiedzieć, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, aby pomóc w poprawie wydajności i skuteczności naszej witryny.

Do czego służą pliki cookie?

Możemy używać następujących rodzajów plików cookie: Niezbędne pliki cookie: są to pliki cookie wymagane do działania naszej strony internetowej i do diagnozowania problemów z naszym serwerem.
Pliki cookie poprawiające komfort użytkowania: są to pliki cookie, które poprawiają komfort korzystania z naszej witryny i zapamiętują Cię, gdy wracasz na naszą stronę. 
Pliki cookie do dostarczania danych analitycznych: Aby śledzić, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą witryną i przeglądanymi stronami, w tym Google Analytics - zobacz https://policies.google.com/privacy

Jak mogę kontrolować pliki cookie?

Masz prawo zdecydować, czy chcesz zaakceptować, czy odrzucić pliki cookie. Możesz ustawić lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby akceptować lub odrzucać pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.aboutcookies.org

Jak wyłączyć pliki cookie?

Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Microsoft Edge
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania przez nas z plików cookie lub innych technologii, napisz do nas na adres poczta@biosken.pl