Cel badania:

Badanie molekularne alergii ma na celu zidentyfikowanie konkretnych molekularnych składników, na które organizm pacjenta reaguje alergicznie. Badanie oznacza poziom przeciwciał IgE dla 295 alergenów - 178 molekuł i 117 ekstraktów.

Znaczenie kliniczne:

Badanie to ma na celu zidentyfikowanie konkretnych składników alergenów, które powodują reakcje alergiczne u pacjenta. Pomaga to w lepszym zrozumieniu mechanizmów alergii i dostosowaniu leczenia.

Interpretacja wyników:

Badania molekularne alergii, takie jak "ALEX- Panel 295 Diagnostyka molekularna alergii", są stosowane w celu dostarczenia bardziej szczegółowych informacji na temat alergii, co może być szczególnie przydatne w przypadkach skomplikowanych alergii czy nietypowych reakcji.

Ostateczna interpretacja wyników badania ALEX powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

8 dni roboczych