Cel badania:

Badanie fosfatazy alkalicznej (ALP) ma na celu ocenę aktywności enzymu fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi. Enzym ten występuje w różnych tkankach, głównie w wątrobie, kościach, jelitach, nerkach, a także w komórkach układu rozrodczego.

Znaczenie kliniczne:

Fosfataza alkaliczna pełni różne funkcje w organizmie, w tym uczestniczy w procesie fosforylacji i degradacji związków fosforoorganicznych. Podwyższone poziomy mogą wskazywać na problemy z wątrobą, układem kostnym, czy chorobami dróg żółciowych.

Interpretacja wyników:

Badanie fosfatazy alkalicznej jest szeroko stosowane w diagnostyce chorób wątroby, schorzeń układu kostnego czy chorób dróg żółciowych.

Badanie fosfatazy alkalicznej jest ważnym narzędziem diagnostycznym, które pozwala lekarzom ocenić funkcję różnych narządów i układów w organizmie. Ostateczna interpretacja wyników fosfatazy alkalicznej powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy