Cel badania:

Badanie ALT (aminotransferaza alaninowa) polega na określeniu poziomu enzymu wątrobowego ALT i jest wykonywane jako badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby.

Znaczenie kliniczne:

ALT, będący enzymem wątrobowym, wzrasta w przypadku uszkodzenia komórek lub zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych. Pomiar aktywności ALT jest wykorzystywany głównie w diagnostyce chorób wątroby, takich jak wirusowe zapalenie wątroby, marskość, żółtaczka zastoinowa, nowotwory wątroby oraz alkoholowe uszkodzenie wątroby. Badanie ALT jest także kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu chorób wątroby.

Interpretacja wyników:

Wzrost poziomu ALT może wskazywać na uszkodzenie wątroby, choć nie jest to specyficzne dla jednej choroby. Wyniki badania ALT mogą być analizowane w połączeniu z innymi markerami wątrobowymi, takimi jak AST, w celu dokładniejszej diagnostyki. Objawy sugerujące schorzenia wątroby, takie jak bóle brzucha, osłabienie, żółtaczka czy ciemny mocz, mogą być wskazaniem do wykonania badania ALT.

Ostateczna interpretacja wyników badania ALT (aminotransferaza alaninowa) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy