Cel badania:

Badanie AMH (Anty-Mullerian hormon) służy ocenie płodności kobiety poprzez dostarczenie informacji o rezerwie jajnikowej. Jest również wykorzystywane przed procedurami in-vitro.

Znaczenie kliniczne:

Oznaczenie poziomu AMH ma istotne znaczenie w diagnostyce i leczeniu różnych schorzeń, takich jak zespół policystycznych jajników (PCOS), wtórna niewydolność hormonalna jajników, zespół przedwczesnego wygasania czynności jajników (POF), a także jako marker toksycznego uszkodzenia jajników po chemioterapii. U mężczyzn może być stosowane w ocenie zaburzeń wydzielania androgenów oraz wtórnej niewydolności hormonalnej jąder.

Interpretacja wyników:

Stężenie AMH zależy od wieku i płci pacjenta, utrzymując się na najwyższym poziomie od pokwitania do menopauzy u kobiet. Zmiany w poziomie hormonu mogą być związane z zaburzeniami płodności, objawiającymi się nieregularnymi cyklami menstruacyjnymi, brakiem lub zaburzeniem owulacji, oraz zanikiem miesiączkowania. Dlatego badanie AMH jest istotne dla kobiet starających się o dziecko w celu monitorowania odpowiedniego poziomu hormonów.

Ostateczną interpretację wyników badania AMH (Anty-Mullerian hormon) oraz decyzję o ewentualnym leczeniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy