Cel badania:

Badanie AST polega na ocenie poziomu aminotransferazy asparaginianowej we krwi i jest jednym z testów czynnościowych wątroby, używanym w diagnostyce chorób i uszkodzeń tego narządu.

Znaczenie kliniczne:

AST jest enzymem występującym w różnych tkankach, m.in. w wątrobie, mięśniach sercowych i szkieletowych. Podwyższone stężenie AST obserwuje się w wielu schorzeniach, takich jak choroby wątroby, uszkodzenia mięśnia sercowego, urazy mięśni szkieletowych, a także w przypadku zawrotów nerki, chorób nerek i innych stanów patologicznych.

Interpretacja wyników:

Badanie AST (aminotransferaza asparaginianowa) jest istotne w diagnostyce chorób wątroby, takich jak wirusowe i toksyczne uszkodzenie, żółtaczka zastoinowa, marskość i przerzuty nowotworowe. Wysokie stężenie AST może wskazywać także na zawał mięśnia sercowego oraz różne choroby mięśni szkieletowych. Jest często wykonywane razem z badaniem ALT, pomagając lekarzom w monitorowaniu skuteczności leczenia oraz diagnozowaniu różnych schorzeń.

Ostateczna interpretacja wyników badania AST (aminotransferaza asparaginianowa) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy