Cel badania:

Badanie albumin ma na celu pomiar ilości albumin w surowicy krwi, co pozwala ocenić funkcję wątroby, poziom odżywienia, a także ewentualne utraty białek z organizmu.

Znaczenie kliniczne:

Albumina pełni wiele funkcji w organizmie, m.in. utrzymuje ciśnienie onkotyczne krwi, transportuje substancje odżywcze, reguluje równowagę kwasowo-zasadową. Niskie poziomy albumin mogą wskazywać na problemy zdrowotne, takie jak choroby wątroby, niewłaściwe odżywianie, utraty białka, czy choroby zapalne.

Interpretacja wyników:

Niskie stężenie albumin może sugerować problemy z wątrobą, niewłaściwą dietę, utratę białka z organizmu (np. w wyniku chorób nerek lub jelit), a także stany zapalne. Wysokie poziomy albumin zazwyczaj nie są powszechne, ale mogą wystąpić w przypadku odwodnienia lub w niektórych chorobach.

Ostateczna interpretacja wyników stężenia albumin powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy