Cel badania:

Badanie aldosteronu stosuje się w diagnostyce nadciśnienia tętniczego, hiperaldosteronizmu i zaburzeń elektrolitowych.

Znaczenie kliniczne:

Aldosteron, hormon wydzielany przez warstwę kłębkowatą kory nadnerczy, reguluje gospodarkę wodno-mineralną organizmu. Kontroluje wydalanie potasu z moczem oraz zwrotne wchłanianie sodu w nerkach, co wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu tych jonów, a także na odpowiednie nawodnienie i ciśnienie tętnicze.

Interpretacja wyników:

Badanie aldosteronu jest wskazane przy objawach sugerujących zaburzenia poziomu aldosteronu, takich jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia elektrolitowe, niskie ciśnienie krwi czy nieregularności rytmu serca. Badanie należy wykonywać w godzinach porannych, na czczo, uwzględniając różne czynniki mogące wpływać na wynik, takie jak dieta, pozycja ciała, leki oraz cykl miesiączkowy u kobiet. Jednak interpretacja samego stężenia aldosteronu może być ograniczona bez jednoczesnej oceny aktywności reniny.

Ostateczna interpretacja wyników badania aldosteron powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

5 dni roboczych