Cel badania:

Badanie androstendionu ma na celu pomiar ilości androstendionu, który jest prekursorem hormonów płciowych, takich jak testosteron i estrogen.

Znaczenie kliniczne:

Badanie androstendionu jest stosowane w diagnostyce zaburzeń hormonalnych związanych z funkcją jajników i nadnerczy.

Interpretacja wyników:

Podwyższony poziom androstendionu może wskazywać na różne schorzenia, takie jak zespół policystycznych jajników (PCOS), nadczynność nadnerczy, czy guzy produkujące androgeny. Niski poziom androstendionu jest rzadkością i może być związany z niedoczynnością nadnerczy.

Ostateczna interpretacja wyników badania androstendion powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

3 dni robocze