Cel badania:

Badanie ogólne moczu jest podstawowym testem diagnostycznym, umożliwiającym ocenę funkcjonowania układu moczowego oraz wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości. Jest powszechnie wykorzystywane w celach diagnostycznych i przesiewowych, zarówno w rutynowej opiece zdrowotnej, jak i w określonych warunkach klinicznych.

Znaczenie kliniczne:

Analiza moczu ma kluczowe znaczenie w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu wielu chorób, głównie związanych z układem moczowym (takich jak zakażenia, zapalenia kłębuszków nerkowych) oraz metabolicznych i układowych (jak cukrzyca czy choroby wątroby). Jest także istotnym badaniem kontrolnym w ciąży, przy przyjęciu do szpitala oraz przed operacją.

Interpretacja wyników:

Badanie ogólne moczu obejmuje szereg parametrów, które pozwalają na ocenę różnych aspektów zdrowia. Osad moczu jest szczegółowo analizowany, jeśli występują pewne zmiany w parametrach moczowych lub istnieją określone wskazania, takie jak zmiana barwy czy obecność białka.

Ostateczna interpretacja wyników badania ogólnego moczu powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy