Cel badania:

Badanie stężenia białka całkowitego wykonuje się w celu oceny stanu odżywienia pacjenta oraz jako badanie przesiewowe w kierunku różnych zaburzeń, w tym chorób wątroby i nerek. Rekomendowane jest zwłaszcza w przypadku nieoczekiwanej utraty masy ciała, przewlekłego zmęczenia lub objawów sugerujących problemy z wątrobą lub nerkami.

Znaczenie kliniczne:

Stężenie białka całkowitego w surowicy zależy głównie od równowagi między syntezą i degradacją dwóch głównych frakcji białkowych: albumin i globulin. Pomaga to w diagnozowaniu chorób nerek i wątroby, przewlekłych biegunek, zespołów złego wchłaniania, oparzeń, zakażeń, niedoborów białka w diecie oraz stanów zapalnych przewodu pokarmowego.

Interpretacja wyników:

Podwyższone stężenie białka całkowitego może sugerować odwodnienie, infekcję, stan zapalny lub nowotwór, podczas gdy obniżone stężenie może wskazywać na niedobór białka w diecie, zaburzenia wchłaniania, uszkodzenie nerek lub wątroby.

Ostateczna interpretacja wyników badania białko całkowite powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy