Cel badania:

Badanie bilirubiny bezpośredniej ma na celu określenie stężenia sprzężonej bilirubiny we krwi. Jest zazwyczaj zlecone w diagnostyce i różnicowaniu żółtaczek, które mogą być spowodowane różnymi przyczynami.

Znaczenie kliniczne:

Bilirubina jest żółtym barwnikiem powstającym w wątrobie z rozpadu krwinek czerwonych. Bilirubina bezpośrednia, czyli sprzężona, jest frakcją bilirubiny, która została przekształcona w komórkach wątroby. Jej podwyższony poziom może wskazywać na uszkodzenia wątroby, zaburzenia w przewodach żółciowych lub choroby genetyczne związane z metabolizmem bilirubiny.

Interpretacja wyników:

Podwyższony poziom bilirubiny bezpośredniej może świadczyć o różnych schorzeniach, takich jak choroby wątroby, niedrożność przewodów żółciowych czy hemolityczna niedokrwistość.

Ostateczna interpretacja wyników badania bilirubina bezpośrednia powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze