Cel badania:

Oznaczenie poziomu bilirubiny całkowitej ma na celu przesiewowe wykrycie lub monitorowanie chorób wątroby, jak również niedokrwistości hemolitycznej.

Znaczenie kliniczne:

Bilirubina całkowita obejmuje zarówno wolną, jak i sprzężoną bilirubinę. Zwiększone stężenie bilirubiny może być spowodowane nadmierną produkcją, uszkodzeniem wątroby lub niedrożnością przewodów żółciowych, co może wskazywać na różne choroby, takie jak zapalenie wątroby, żółtaczka lub niedokrwistość hemolityczna.

Interpretacja wyników:

Podwyższone stężenie bilirubiny całkowitej może być wskaźnikiem różnych schorzeń wątroby, niedokrwistości hemolitycznej lub problemów z przewodami żółciowymi.

Ostateczna interpretacja wyników badania bilirubina całkowita powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy