Cel badania:

Oznaczenie przeciwciał klasy IgG przeciwko krętkom Borrelia burgdorferi ma na celu diagnozowanie zakażenia boreliozą. Badanie pozwala określić obecność przeciwciał w organizmie, co może wskazywać na kontakt z bakterią Borrelia burgdorferi.

Znaczenie kliniczne:

Borelioza przeciwciała IgG to badanie które jest istotne w diagnozowaniu boreliozy, zwłaszcza w przypadku podejrzenia zakażenia po ukąszeniu przez kleszcza. Wykrycie przeciwciał klasy IgG może sugerować obecność przewlekłego zakażenia boreliozą, zwłaszcza jeśli wystąpiło to kilka miesięcy po ekspozycji.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik badania p/c IgG przeciwko Borrelia burgdorferi może wskazywać na zakażenie boreliozą, ale nie jest jednoznaczny z diagnozą, dlatego zaleca się potwierdzenie wyniku za pomocą bardziej specyficznych testów, takich jak metoda Western-Blot.

Ostateczną interpretację wyników badania borelioza przeciwciała IgG oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta, w tym ewentualne objawy boreliozy i inne wyniki badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze