Cel badania:

Badanie przeciwciał klasy IgG przeciwko krętkom Borrelia burgdorferi metodą Western-Blot ma na celu potwierdzenie obecności antygenów boreliozy. Jest wykorzystywane w celu potwierdzenia wyników dodatnich lub wątpliwych z testów przesiewowych.

Znaczenie kliniczne:

Borelioza, spowodowana zakażeniem krętkami Borrelia burgdorferi przenoszonymi przez kleszcze, może prowadzić do różnorodnych objawów klinicznych w trzech etapach choroby. Wczesna diagnoza boreliozy jest kluczowa dla skuteczności leczenia, ponieważ pozwala na uniknięcie powikłań, zwłaszcza w postaci zaawansowanych zmian neurologicznych i stawowych.

Interpretacja wyników:

Badanie metodą Western-Blot umożliwia jakościowe oznaczenie przeciwciał IgG przeciwko antygenom Borrelia w surowicy lub plazmie. Dodatni wynik może sugerować zakażenie boreliozą, ale nie jest jednoznaczny z diagnozą.

Ostateczną interpretację wyników badania borelioza - p/c IgG met. Western-Blot oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz specjalista, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta i inne wyniki badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

5 dni roboczych