Cel badania:

Badanie przeciwciał klasy IgM przeciwko krętkom Borrelia burgdorferi ma na celu diagnozowanie zakażenia boreliozą. Oznaczenie poziomu przeciwciał IgM umożliwia wykrycie wczesnej fazy infekcji, zwłaszcza w okresie od 3 do 6 tygodni po zakażeniu.

Znaczenie kliniczne:

Borelioza przeciwciała IgM to badanie które jest istotne w diagnostyce boreliozy, szczególnie we wczesnych fazach zakażenia, gdy mogą występować nieswoiste objawy przypominające grypę oraz rumień wędrujący. Wykrycie przeciwciał IgM może sugerować świeże zakażenie boreliozą.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik badania p/c IgM przeciwko Borrelia burgdorferi może wskazywać na obecność świeżego zakażenia boreliozą, ale nie jest jednoznaczny z diagnozą. Zaleca się potwierdzenie wyniku za pomocą bardziej specyficznych testów, takich jak metoda Western-Blot.

Ostateczną interpretację wyników badania borelioza przeciwciała IgM oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta, w tym ewentualne objawy boreliozy i inne wyniki badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

4 dni robocze