Cel badania:

Badanie przeciwciał klasy IgM przeciwko Borrelia burgdorferi metodą Western-Blot ma na celu potwierdzenie obecności antygenów boreliozy. Jest stosowane w celu weryfikacji wyników dodatnich lub wątpliwych uzyskanych z testów przesiewowych.

Znaczenie kliniczne:

Borelioza, wywoływana przez krętka Borrelia burgdorferi przenoszonego przez kleszcze, może prowadzić do różnorodnych objawów klinicznych w zależności od stadium choroby. Wczesne wykrycie i leczenie boreliozy są kluczowe dla uniknięcia powikłań, które mogą być groźne dla życia pacjenta.

Interpretacja wyników:

Badanie Western-Blot umożliwia jakościowe oznaczenie przeciwciał klasy IgM przeciwko antygenom Borrelia w surowicy lub plazmie. Pozytywny wynik może sugerować obecność wczesnego zakażenia boreliozą, ale nie jest jednoznaczny z diagnozą.

Ostateczną interpretację wyników badania borelioza - p/c IgM met. Western-Blot oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz specjalista, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta i inne wyniki badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

5 dni roboczych