Cel badania:

Badanie stężenia peptydu C ma na celu monitorowanie produkcji insuliny przez trzustkę oraz pomaga w diagnostyce przyczyn hipoglikemii, insulinooporności oraz różnicowania poszczególnych typów cukrzycy.

Znaczenie kliniczne:

Stężenie peptydu C w surowicy odzwierciedla zdolność trzustki do produkcji insuliny. Pomiar stężenia insuliny i peptydu C u osób zdrowych dostarcza podobnych informacji. W przypadku zachowanej czynności wydzielniczej trzustki, zwiększone stężenie peptydu C oraz insuliny może wskazywać na insulinooporność. Badanie peptydu C jest przydatne w diagnostyce cukrzycy, umożliwiając różnicowanie między cukrzycą typu 1 a typu 2, oraz cukrzycą typu 1 a rzadką odmianą cukrzycy o podłożu genetycznym, zwanej MODY. Prawidłowa klasyfikacja typu cukrzycy jest istotna dla ustalenia odpowiedniej terapii.

Interpretacja wyników:

Badanie peptydu C jest wykonywane w przypadku podejrzenia insulinooporności, ustalania przyczyn hipoglikemii oraz monitorowania leczenia. Dodatkowo, pozwala ocenić aktywność komórek beta trzustki. Wartość stężenia peptydu C może być przydatna w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi, zwłaszcza związanymi z regulacją poziomu glukozy we krwi.

Ostateczną interpretację wyników badania stężenia peptydu C oraz decyzję o ewentualnym leczeniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze