Cel badania:

Badanie CA 15-3 jest stosowane głównie w diagnostyce raka piersi, ale może być również używane do monitorowania innych nowotworów, takich jak rak jajnika, szyjki macicy, endometrium oraz niedrobnokomórkowy rak płuca.

Znaczenie kliniczne:

Antygen nowotworowy CA 15-3 jest białkiem obecnym w błonach komórkowych, wydzielanym do mleka kobiecego. Jego podwyższone stężenie obserwuje się u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, co może sugerować obecność przerzutów nowotworowych.

Interpretacja wyników:

Wyraźnie podwyższone stężenie markeru CA 15-3 może wskazywać na obecność zaawansowanego raka piersi lub innych nowotworów. Jednak niewielkie podwyższenie tego markera może występować również w przypadku niezłośliwych zmian oraz innych stanów chorobowych, takich jak marskość wątroby, niezłośliwe zmiany w przewodzie pokarmowym czy przewlekła niewydolność nerek.

Ostateczną interpretację wyników badania CA 15-3 powinien dokonać lekarz, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjentki oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze