Cel badania:

Badanie antygenu CA 19-9 jest wykorzystywane w różnicowaniu stanów zapalnych od chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Dodatkowo, u pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem, oznaczanie poziomu CA 19-9 może być pomocne w monitorowaniu przebiegu choroby oraz skuteczności leczenia.

Znaczenie kliniczne:

CA 19-9 to antygen węglowodanowy, który jest wydzielniczym sialylowanym antygenem Lewis, obecnym w komórkach przewodu pokarmowego płodu oraz w narządach dorosłego organizmu, takich jak trzustka, drogi żółciowe, gruczoły ślinowe i oskrzela. Wysokie stężenie CA 19-9 występuje w różnych chorobach zapalnych, jednak szczególnie istotne jest jego podwyższenie w raku trzustki, gdzie wartości mogą sięgać kilku tysięcy U/ml.

Interpretacja wyników:

Podwyższony poziom CA 19-9 może wskazywać na obecność nowotworu trzustki, wątroby, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego lub żołądka. W chorobach nowotworowych diagnostyka CA 19-9 wykazuje różną czułość w zależności od lokalizacji guza. Spadek lub wzrost poziomu CA 19-9 może być użytecznym wskaźnikiem skuteczności lub nieskuteczności leczenia nowotworowego.

Ostateczną interpretację wyników badania CA 19-9 powinien dokonać lekarz, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjentki oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze