Cel badania:

Badanie CEA (antygen karcinoembrionalny) jest stosowane w diagnostyce nowotworów oraz monitorowaniu skuteczności terapii u pacjentów onkologicznych. Pozwala także ocenić ryzyko nawrotu choroby nowotworowej.

Znaczenie kliniczne:

CEA, glikoproteina błon komórkowych, jest używany jako marker wznowy lub przerzutów, zwłaszcza w raku jelita grubego. Produkowany jest fizjologicznie w okresie płodowym, a po urodzeniu w niewielkich ilościach przez jelita, trzustkę i wątrobę. Badanie CEA jest istotne w diagnostyce nowotworów i ocenie skuteczności terapii, a wzrost poziomu może sygnalizować nawrót choroby.

Interpretacja wyników:

Wyniki badania CEA powinny być analizowane w kontekście innych badań diagnostycznych oraz objawów klinicznych pacjenta. Wzrost poziomu CEA po terapii może sugerować nawrót choroby i konieczność dalszej interwencji medycznej.

Ostateczna interpretacja wyników badania antygen karcinoembrionalny (CEA) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze