Cel badania:

Pomiar poziomu CK-MB masy ma na celu ocenę obecności i monitorowanie zmian w organizmie, zwłaszcza w kontekście uszkodzenia mięśnia sercowego, takiego jak zawał serca.

Znaczenie kliniczne:

CK-MB jest izoenzymem obecnym głównie w mięśniu sercowym. Podwyższony poziom CK-MB może wskazywać na uszkodzenie mięśnia sercowego, co jest charakterystyczne dla zawału serca.

Interpretacja wyników:

Wysoki poziom CK-MB może sugerować uszkodzenie mięśnia sercowego, zwłaszcza w kontekście niedokrwienia serca, takiego jak zawał.

Ostateczną interpretację wyników badania CK-MB-masa powinien dokonać lekarz, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta, objawy, oraz wyniki innych badań diagnostycznych, takich jak elektrokardiogram (EKG).

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze