Cel badania:

Badanie awidności przeciwciał IgG przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV) ma na celu ustalenie stopnia wiązania przeciwciał z antygenem wirusa. Jest to szczególnie istotne w diagnostyce zakażeń CMV, zwłaszcza u kobiet w ciąży, aby odróżnić niedawną infekcję od przebytej oraz ocenić ryzyko przeniesienia wirusa na płód i wystąpienia powikłań.

Znaczenie kliniczne:

Awidność przeciwciał IgG w zakażeniu CMV stopniowo rośnie z czasem. Przeciwciała o niskiej awidności są wytwarzane we wczesnej fazie infekcji, podczas gdy te o wysokiej awidności pojawiają się później. Badanie awidności IgG umożliwia więc oszacowanie, czy zakażenie CMV miało miejsce przed poczęciem (przejście infekcji bezobjawowej) czy po poczęciu (niedawna infekcja). Wyniki te są istotne zwłaszcza u kobiet w ciąży, aby ocenić ryzyko zakażenia płodu i wystąpienia powikłań.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik testu awidności przeciwciał IgG CMV sugeruje wysoką wiązalność przeciwciał z antygenem wirusa, co może świadczyć o przeszłej infekcji lub ochronie przed zakażeniem. U kobiet w ciąży obecność przeciwciał IgG (przy braku IgM) wskazuje na odporność na CMV i nie wymaga dalszych badań. Natomiast w przypadku wykrycia obu rodzajów przeciwciał (IgM i IgG) konieczne jest wykonanie badania awidności IgG w celu ustalenia, czy dodatnie wyniki reprezentują zakażenie niedawne czy przebyte.

Ostateczną interpretację wyników badania CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze