Cel badania:

Badanie przeciwciał IgG specyficznych dla wirusa cytomegalii (CMV) wykonuje się w celu diagnozy zakażeń układu oddechowego, w tym atypowego zapalenia płuc, oraz w diagnostyce zakażeń u osób z obniżoną odpornością, kobiet w ciąży oraz pacjentów poddawanych terapii immunosupresyjnej.

Znaczenie kliniczne:

CMV jest wirusem szerzącym się drogą kropelkową i kontaktów seksualnych, często przebiegającym bezobjawowo u osób zdrowych. Jednak u osób z obniżoną odpornością może prowadzić do groźnych powikłań, a infekcja w czasie ciąży stanowi zagrożenie dla płodu. Badanie przeciwciał IgG pozwala na identyfikację osób z obecną lub przebytą infekcją, co ma istotne znaczenie w monitorowaniu zdrowia pacjentów i podejmowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Interpretacja wyników:

Wysoki poziom przeciwciał IgG przeciwko CMV w surowicy krwi świadczy o obecności lub przebyciu infekcji. Poziomy IgG wzrastają podczas ostrej infekcji, a następnie stabilizują się, gdy wirus staje się nieaktywny. Obecność przeciwciał IgG, zwłaszcza u kobiet w ciąży, może oznaczać naturalną odporność na wirusa, co zapewnia ochronę przed kolejną infekcją pierwotną. Natomiast równoczesna obecność przeciwciał IgM i IgG może wskazywać na aktywną infekcję, wymagając dalszej diagnostyki i monitorowania.

Ostateczną interpretację wyników badania CMV wirus cytomegalii p/c IgG oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy