Cel badania:

Badanie przeciwciał IgM specyficznych dla wirusa cytomegalii (CMV) ma na celu wykrycie aktywnej infekcji lub niedawnego zakażenia tym wirusem. Jest zalecane szczególnie kobietom w ciąży, aby ocenić ryzyko zakażenia płodu, oraz osobom dorosłym z objawami sugerującymi infekcję CMV lub z obniżoną odpornością.

Znaczenie kliniczne:

Przeciwciała IgM są produkowane przez układ odpornościowy w odpowiedzi na aktywną infekcję. Ich obecność może wskazywać na niedawne zakażenie wirusem CMV, które może być szczególnie niebezpieczne dla płodu u kobiet w ciąży oraz prowadzić do poważnych powikłań u osób z obniżoną odpornością. Badanie IgM może również pomóc w różnicowaniu infekcji aktywnej od przebytej.

Interpretacja wyników:

Wysoki poziom przeciwciał IgM przeciwko CMV w surowicy krwi może sugerować aktywną infekcję lub niedawne zakażenie wirusem. Przeciwciała IgM znikają z krwi po około 16-20 tygodniach od momentu zakażenia.

Ostateczną interpretację wyników badania CMV wirus cytomegalii p/c IgM oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy