Cel badania:

Badanie CRP pozwala na wykrycie obecności stanu zapalnego oraz monitorowanie odpowiedzi na leczenie. Jest zazwyczaj zlecane, gdy istnieje podejrzenie nagłego stanu zapalnego, choroby autoimmunizacyjnej lub infekcji bakteryjnej lub grzybiczej, szczególnie po zabiegach chirurgicznych.

Znaczenie kliniczne:

Białko CRP (C-reaktywne) jest jednym z najbardziej czułych wskaźników ostrej fazy zapalenia. Jest syntetyzowane w wątrobie i jego stężenie we krwi znacząco wzrasta w ciągu kilku godzin po wystąpieniu stanu zapalnego. W niektórych przypadkach wzrost stężenia CRP może wystąpić nawet przed pojawieniem się innych objawów klinicznych. Dynamika zmian stężenia CRP pozwala także na monitorowanie skuteczności terapii przeciwzapalnej.

Interpretacja wyników:

Podwyższone stężenie CRP wskazuje na obecność stanu zapalnego w organizmie, jednak samo badanie nie wskazuje na przyczynę tego stanu. Dodatkowe testy i badania są często wymagane, aby zidentyfikować źródło zapalenia. Obniżone stężenie CRP jest zazwyczaj normą, ale może sugerować brak aktywnego stanu zapalnego.

Ostateczna interpretacja wyników badania Białko C-reaktywne (CRP) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy