Cel badania:

Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia pneumoniae wykorzystywane jest w diagnostyce zakażeń układu oddechowego, takich jak atypowe zapalenie płuc.

Znaczenie kliniczne:

Chlamydia pneumoniae jest bakterią wewnątrzkomórkową, która namnaża się głównie w komórkach nabłonka, makrofagach i komórkach mięśniowych aorty miażdżycowo zmienionej. Choć często powoduje bezobjawowe zakażenia, może także być odpowiedzialna za atypowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i górnych dróg oddechowych.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik testu na obecność przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia pneumoniae może sugerować zakażenie tym patogenem. Jednakże sam wynik pozytywny nie zawsze musi być związany z aktualnym zakażeniem, ponieważ IgG pozostaje obecne w organizmie nawet po przebytym zakażeniu, co oznacza, że może to świadczyć również o wcześniejszym kontakcie z bakterią.

Ostateczną interpretację wyników badania Chlamydia pneumoniae - p/c IgG oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta i inne wyniki badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

4 dni robocze