Cel badania:

Badanie cholesterol całkowity wykonuje się w celu pomiaru normy cholesterolu w surowicy krwi. Często jest zlecane profilaktycznie jako element lipidogramu.

Znaczenie kliniczne:

Cholesterol pełni istotną rolę jako składnik błon komórkowych oraz prekursor hormonów sterydowych i kwasów żółciowych. Jest dostarczany z pożywieniem oraz syntetyzowany endogennie w jelitach i wątrobie. Stężenie cholesterolu całkowitego we krwi jest wynikiem metabolizmu cząstek lipoproteinowych, które transportują go między wątrobą a jelitami. Hipercholesterolemia jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej.

Interpretacja wyników:

Badanie cholesterolu całkowitego jest szczególnie zalecane u osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, u których rodzinnie występuje podwyższony poziom cholesterolu, powyżej 35. roku życia u osób obciążonych czynnikami ryzyka choroby serca, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, oraz u osób przyjmujących leki obniżające poziom cholesterolu.

Ostateczna interpretacja wyników badania cholesterol całkowity powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy