Cel badania:

Badanie poziomu DHEA (dehydroepiandrosteron) ma na celu ocenę funkcjonowania kory nadnerczy oraz diagnozowanie schorzeń z nią związanych. DHEA jest hormonem steroidowym produkowanym głównie przez warstwę siateczkową kory nadnerczy, a także w mniejszych ilościach przez jajniki i jądra. Badanie poziomu DHEA może być pomocne w diagnostyce różnych schorzeń hormonalnych, zaburzeń snu, stresu, a także problemów z płodnością i ginekologicznych.

Znaczenie kliniczne:

DHEA odgrywa istotną rolę w regulacji wielu procesów fizjologicznych, takich jak rozwój mięśni, zdrowie kości, funkcje mózgu, libido oraz stan emocjonalny. Stężenie DHEA w organizmie ulega zmianom w zależności od wieku, osiągając najwyższy poziom we wczesnej dorosłości, a następnie stopniowo malejąc. Znaczące odchylenia od normy mogą wskazywać na różne schorzenia, takie jak zespół policystycznych jajników (PCOS), nadmierne owłosienie, zaburzenia miesiączkowania, depresja, zaburzenia snu, czy nadczynność nadnerczy.

Interpretacja wyników:

Interpretacja wyników badania DHEA zależy od wielu czynników, takich jak płeć, wiek, stan zdrowia oraz objawy kliniczne pacjenta. Podwyższone stężenie DHEA może sugerować nadczynność kory nadnerczy, zespół policystycznych jajników (PCOS) lub inne schorzenia hormonalne. Z kolei obniżone stężenie DHEA może być związane z niedoczynnością kory nadnerczy, zaburzeniami snu, depresją lub innymi problemami zdrowotnymi.

Ostateczna interpretacja wyników badania DHEA (dehydroepiandrosteron) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

4 dni robocze