Cel badania:

Badanie folikulotropiny (FSH) ma na celu ocenę funkcjonowania przedniego płata przysadki mózgowej oraz związanych z nim zaburzeń. Jest wykonywane zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, umożliwiając ocenę procesów gonadalnych i diagnostykę różnych schorzeń związanych z reprodukcją.

Znaczenie kliniczne:

Folikulotropina jest kluczowym hormonem wpływającym na dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych u kobiet oraz na prawidłowe funkcjonowanie jąder i spermatogenezę u mężczyzn. Wspólnie z lutropiną (LH) reguluje syntezę hormonów płciowych, mając istotne znaczenie dla płodności oraz cyklu menstruacyjnego u kobiet.

Interpretacja wyników:

Stężenie FSH zależy od płci, wieku i fazy cyklu menstruacyjnego u kobiet. Wysoki poziom FSH u kobiet w wieku menopauzalnym może sugerować wyczerpanie zapasów jajnikowych. Badanie FSH jest zalecane w diagnostyce niepłodności, impotencji, zespołu policystycznych jajników (PCOS), zaburzeń cyklu menstruacyjnego oraz dojrzewania, a także w przypadku podejrzenia zaburzeń działania przysadki mózgowej, takich jak hipogonadyzm czy gruczolak.

Ostateczna interpretacja wyników badania folikulotropiny (FSH) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy