Cel badania:

Badanie stężenia wolnej trijodotyroniny (fT3) ma na celu diagnostykę i monitorowanie leczenia schorzeń tarczycy. Jest stosowane w różnicowaniu subklinicznej niedoczynności tarczycy, zatrucia T3-tyreotoksykozy oraz zespołu niskiej T3.

Znaczenie kliniczne:

Wolna trijodotyronina (fT3) jest biologicznie aktywną formą hormonu tarczycy, wykazującą działanie metaboliczne na komórki docelowe. Badanie fT3 pozwala na ocenę metabolicznego stanu tarczycy i jest bardziej stabilne niż ocena całkowitej T3. Pomaga wyeliminować wpływ białek transportujących na wyniki badań.

Interpretacja wyników:

Stężenie wolnej trijodotyroniny umożliwia ocenę aktywności tarczycy i poziomu hormonów tarczycy niezależnie od poziomu białek transportujących. Wysokie stężenie fT3 może wskazywać na tyreotoksykozę, podczas gdy niskie wartości mogą sugerować niedoczynność tarczycy. Badanie fT3 jest więc istotne w diagnostyce różnych schorzeń tarczycy oraz w monitorowaniu skuteczności leczenia.

Ostateczna interpretacja wyników badania fT3 (Wolna trijodotyronina) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy