Cel badania:

Oznaczenie stężenia wolnej tyroksyny (fT4) jest stosowane jako badanie uzupełniające w stanach zaburzonej regulacji wydzielania TSH. Służy do diagnostyki i monitorowania przebiegu leczenia chorób tarczycy.

Znaczenie kliniczne:

Wolna tyroksyna (fT4) stanowi niezwiązaną z białkami transportującymi formę hormonu tarczycy - tyroksyny (T4). Ocena jej stężenia pozwala na bardziej precyzyjne określenie stanu metabolicznego tarczycy niż ocena całkowitej T4. Badanie fT4 jest istotne w diagnostyce różnych schorzeń tarczycy oraz w monitorowaniu skuteczności leczenia.

Interpretacja wyników:

Stężenie wolnej tyroksyny należy interpretować w kontekście innych wskaźników pracy tarczycy, takich jak TSH (hormon przysadki) i fT3 (wolna forma trijodotyroniny - hormon tarczycy).

Ostateczna interpretacja wyników badania fT4 (wolna tyroksyna) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy