Cel badania:

Badanie ferrytyny ma na celu ocenę gospodarki żelazem w organizmie. Ferrytyna jest głównym parametrem oceniającym ilość żelaza zmagazynowanego w organizmie i jest ważnym wskaźnikiem dostępności tego pierwiastka.

Znaczenie kliniczne:

Stężenie ferrytyny może wskazywać na różne stany zdrowotne związane z gospodarką żelazem. Niskie wartości mogą sugerować niedobór żelaza, co może prowadzić do niedokrwistości, podczas gdy wysokie poziomy mogą sygnalizować nadmiar żelaza, co może być związane z różnymi chorobami, w tym hemochromatozą czy hemolizą.

Interpretacja wyników:

Wartości ferrytyny poniżej normy mogą wskazywać na wyczerpanie zapasów żelaza, co może prowadzić do niedokrwistości. Z kolei podwyższone stężenie ferrytyny może być związane z nadmiarem żelaza, infekcjami, chorobami przewlekłymi czy nawet nowotworami.

Ostateczna interpretacja wyników badania ferrytyna powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy