Cel badania:

Badanie fibrynogenu ma na celu ocenę procesu krzepnięcia krwi. Jest wykonywane głównie w przypadku nawracających, niewyjaśnionych krwawień oraz w diagnostyce zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).

Znaczenie kliniczne:

Fibrynogen, będący białkiem syntetyzowanym w wątrobie, jest kluczowym czynnikiem krzepnięcia krwi (czynnik krzepnięcia I). Jego odpowiednie stężenie jest istotne dla prawidłowego procesu tworzenia skrzepu. Ponadto, jako białko ostrej fazy, fibrynogen może być wskaźnikiem stanów zapalnych i czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Interpretacja wyników:

Badanie fibrynogenu jest pomocne w stwierdzeniu, czy stężenie tego białka jest wystarczające dla prawidłowego krzepnięcia krwi. Może być również stosowane w diagnostyce zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) oraz do wykluczenia lub potwierdzenia wrodzonego niedoboru fibrynogenu lub nieprawidłowości jego budowy.

Ostateczna interpretacja wyników badania fibrynogen powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy