Cel badania:

Badanie fosforu nieorganiczego ma na celu ocenę stężenia tego pierwiastka we krwi w celu wykrycia nadmiaru lub niedoboru. Jest wykonywane w diagnostyce różnych schorzeń związanych z zaburzeniami poziomu fosforu, szczególnie chorób kości.

Znaczenie kliniczne:

Fosfor nieograniczony jest istotnym pierwiastkiem niezbędnym dla poprawnego funkcjonowania organizmu. Bierze udział w budowie kości, zębów oraz kwasów nukleinowych DNA i RNA. Zarówno nadmiar (hiperfosfatemia), jak i niedobór fosforu (hipofosfatemia) mogą prowadzić do różnych schorzeń i upośledzenia funkcji różnych organów.

Interpretacja wyników:

Stężenie fosforu we krwi jest regulowane przez procesy wchłaniania w przewodzie pokarmowym, obrotu kostnego i wydalania przez nerki. Zmiany w jego poziomie mogą być związane z chorobami kości, nerek, przytarczycą, zaburzeniami metabolicznymi i innymi schorzeniami.

Ostateczna interpretacja wyników badania fosfor nieograniczony powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy