Cel badania:

Badanie gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP) stanowi narzędzie przesiewowe w kierunku chorób wątroby oraz nadużywania alkoholu. Jest wykonywane w celu różnicowania schorzeń wątroby i chorób kości jako potencjalnych przyczyn podwyższonego stężenia fosfatazy alkalicznej (ALP).

Znaczenie kliniczne:

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) jest enzymem obecnym głównie w wątrobie, nabłonku dróg żółciowych, nerkach, trzustce i jelitach. Oznaczenie aktywności GGTP pełni istotną rolę jako wskaźnik diagnostyczny monitorujący funkcje wątroby i dróg żółciowych, pomagając w identyfikacji chorób wątroby oraz ocenie ryzyka związanego z nadużywaniem alkoholu.

Interpretacja wyników:

Badanie GGTP jest zazwyczaj zlecane przez lekarza w przypadku podejrzenia choroby lub uszkodzenia wątroby, szczególnie gdy aktywność fosfatazy alkalicznej wykazuje podwyższone wartości. Wyniki badania GGTP mogą dostarczyć istotnych informacji diagnostycznych w kontekście oceny funkcji wątroby oraz wykrywania ewentualnych patologii związanych z jej działaniem.

Ostateczna interpretacja wyników badania GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy