Cel badania:

Badanie glukozy we krwi ma na celu ocenę poziomu cukru we krwi, co pozwala na diagnozowanie i monitorowanie cukrzycy oraz ocenę ogólnego stanu metabolicznego organizmu.

Znaczenie kliniczne:

Badanie glukozy jest kluczowe w diagnostyce cukrzycy oraz ocenie stanu glikemii. Poziomy glukozy we krwi mogą być także monitorowane u pacjentów z chorobami metabolicznymi, insulinoopornością, czy podejrzeniem hipoglikemii.

Interpretacja wyników:

Wartości poziomu glukozy po posiłku mogą być wyższe niż na czczo. Wartości powyżej normy mogą sugerować cukrzycę lub prediabetykę, a zbyt niskie wartości mogą wskazywać na hipoglikemię.

Ostateczna interpretacja wyników badania glukoza we krwi powinna być dokonywana przez lekarza, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy