Cel badania:

Badanie grupy krwi w układzie AB0 oraz obecności alloprzeciwciał odpornościowych w układzie RHD ma na celu określenie przynależności do konkretnej grupy krwi oraz identyfikację obecności antygenu RhD. Jest to istotne szczególnie przed zabiegami operacyjnymi oraz porodem.

Znaczenie kliniczne:

Grupa krwi oraz obecność antygenu RhD mają kluczowe znaczenie w przypadku transfuzji krwi, zabiegów chirurgicznych oraz porodów. Wiedza o grupie krwi pacjenta pozwala uniknąć powikłań związanych z niezgodnością krwi podczas transfuzji oraz zapewnić bezpieczeństwo podczas zabiegów chirurgicznych.

Interpretacja wyników:

Przynależność do określonej grupy krwi jest cechą stałą i niezmienną przez całe życie. Istnieje cztery podstawowe grupy krwi: A, B, AB i 0, które są określane na podstawie obecności antygenu A i/lub B na powierzchni krwinek czerwonych. Dodatkowo istotne jest określenie obecności antygenu RhD, który decyduje o tym, czy ktoś jest Rh-dodatni czy Rh-ujemny. Przed przetaczaniem krwi konieczne jest dopasowanie grupy krwi dawcy i biorcy, zgodnie przynajmniej z układem AB0 i Rh, aby uniknąć reakcji niepożądanych i powikłań transfuzji.

Ostateczna interpretacja wyników badania grupa krwi, Rh powinna być dokonywana przez lekarza lub personel medyczny, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze