Cel badania:

Badanie przeciwciał przeciw HBs (anty-HBs) ma na celu wykrycie wcześniejszej ekspozycji na wirusa HBV, który jest odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Wykonuje się je w celu określenia konieczności szczepienia przeciwko HBV (w przypadku nieobecności anty-HBs) lub w celu ustalenia, czy pacjent wytworzył odporność na wirusa po przebytym zakażeniu.

Znaczenie kliniczne:

Wykrycie przeciwciał anty-HBs jest istotne dla diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz wykrywania obecności wirusa HBV. Pojawienie się tych przeciwciał świadczy o tym, że organizm pacjenta wytworzył odpowiedź immunologiczną na wirusa po przebytym zakażeniu lub po szczepieniu. Badanie to jest szczególnie istotne w przypadku osób z objawami sugerującymi WZW typu B, osób narażonych na kontakt z wirusem oraz pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby o innej przyczynie.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik badania przeciwciał anty-HBs sugeruje obecność odporności na wirusa HBV, co może być wynikiem przebytej infekcji lub podjętej szczepionki przeciwko HBV. Negatywny wynik wskazuje na brak odporności i może sugerować konieczność szczepienia lub dalszej diagnostyki w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem HBV. Badanie to może być również wykorzystywane do monitorowania skuteczności szczepień przeciwko HBV oraz terapii przeciwwirusowej.

Ostateczną interpretację wyników badania HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy