Cel badania:

Badanie przeciwciał anty-HCV ma na celu przesiewowe wykrycie możliwego kontaktu z wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Jest to badanie wstępne, które po dodatnim wyniku wymaga dalszej diagnostyki w celu potwierdzenia zakażenia.

Znaczenie kliniczne:

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C) jest chorobą zakaźną, której przyczyną jest wirus HCV. Badanie przeciwciał anty-HCV pozwala na wykrycie kontaktu z wirusem, jednak nie różnicuje zakażenia aktywnego od przebytego. Dodatni wynik sugeruje jedynie kontakt z wirusem HCV, co może prowadzić do dalszych powikłań, takich jak marskość wątroby, włóknienie lub rak wątroby. Objawy zakażenia mogą pojawić się dopiero po wielu latach.

Interpretacja wyników:

Dodatni wynik badania przeciwciał anty-HCV wskazuje na możliwy kontakt z wirusem HCV, jednak nie potwierdza zakażenia aktywnego. Dalsza diagnostyka jest konieczna w celu potwierdzenia obecności wirusa oraz oceny stopnia zaawansowania choroby. Wirus HCV może być przenoszony poprzez kontakt bezpośredni z krwią zakażonej osoby lub poprzez kontakt pośredni z narzędziami lub przedmiotami zanieczyszczonymi krwią zakażoną HCV.

Ostateczną interpretację wyników badania HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy