Cel badania:

Badanie HE4 (ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza) ma na celu wykrycie potencjalnych zmian nowotworowych, zwłaszcza raka jajnika. Jest to istotne narzędzie diagnostyczne w monitorowaniu pacjentek z podejrzeniem lub ryzykiem wystąpienia raka jajnika.

Znaczenie kliniczne:

HE4, będący glikoproteiną produkowaną przez komórki najądrza, stanowi istotny marker nowotworowy, szczególnie w kontekście raka jajnika. Badanie HE4 może być użyteczne jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne, szczególnie gdy jest łączone z badaniem CA 125, co zwiększa skuteczność w wykrywaniu raka jajnika.

Interpretacja wyników:

Wyniki badania glikoproteiny HE4 są istotne głównie w diagnostyce raka jajnika nieśluzowego i endometrioidalnego. Dodatkowo, może być pomocne w ocenie zmian nowotworowych w innych obszarach, takich jak płuca, piersi, przewód pokarmowy i pęcherz moczowy. Badanie to również umożliwia różnicowanie zmian złośliwych i niezłośliwych, co jest kluczowe dla właściwego postawienia diagnozy i planowania dalszego leczenia.

Ostateczną interpretację wyników badania HE4 (ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza) powinien dokonać lekarz, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjentki oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy