Cel badania:

Badanie przeciwciał IgG przeciwko bakterii Helicobacter pylori ma na celu wykrycie obecności infekcji tym mikroorganizmem. Jest to istotne narzędzie diagnostyczne stosowane do identyfikacji zakażenia oraz monitorowania skuteczności leczenia.

Znaczenie kliniczne:

Obecność Helicobacter pylori stanowi istotne ryzyko dla wystąpienia chorób żołądka i dwunastnicy, takich jak wrzody czy przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka. Badanie przeciwciał IgG przeciwko tej bakterii umożliwia wczesne wykrycie zakażenia, co jest kluczowe dla szybkiego podjęcia odpowiedniego leczenia i zapobieżenia powikłaniom.

Interpretacja wyników:

Wzrost miana przeciwciał IgG przeciwko Helicobacter pylori obserwuje się zazwyczaj około 2 miesiące po zakażeniu i może utrzymywać się nawet do roku po leczeniu. Dodatni wynik badania może wskazywać na obecność zakażenia lub potwierdzenie jego wcześniejszego przebycia. Badanie to jest szczególnie przydatne w diagnostyce choroby wrzodowej oraz w monitorowaniu skuteczności terapii przeciwhelicobacterowej.

Ostateczną interpretację wyników badania helicobacter pylori - p/c IgG oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze