Cel badania:

Badanie homocysteiny ma na celu oznaczenie poziomu tego aminokwasu we krwi. Jest wykonywane w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych oraz w podejrzeniu niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego.

Znaczenie kliniczne:

Homocysteina, powstająca w wyniku demetylacji metioniny, może być wskaźnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Podwyższony poziom homocysteiny w osoczu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca, udaru mózgu, zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz postępu choroby niedokrwiennej serca. Dodatkowo, badanie homocysteiny może wskazać na niedobory witamin oraz choroby, takie jak niewydolność nerek, choroby nowotworowe czy cukrzyca.

Interpretacja wyników:

Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że podwyższony poziom homocysteiny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia. Badanie homocysteiny jest istotne przy podejrzeniu niedoborów witamin B12 i kwasu foliowego, ponieważ stężenie homocysteiny może być podwyższone jeszcze zanim stężenie tych witamin we krwi będzie obniżone. W przypadku stwierdzenia hiperhomocystenemii, zalecane jest przeprowadzenie diagnostyki w kierunku niedoborów tych witamin oraz badanie polimorfizmu genów MTHFR.

Ostateczną interpretację wyników badania homocysteina oraz decyzję o ewentualnym leczeniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

5 dni roboczych