Cel badania:

Badanie IgE swoiste ma na celu identyfikację konkretnych alergenów, na które organizm pacjenta reaguje poprzez produkcję swoistej immunoglobuliny E.

Znaczenie kliniczne:

Badanie to jest stosowane w diagnostyce alergii, aby określić, na które konkretnie alergeny organizm pacjenta reaguje. Może być również pomocne w ustalaniu planu leczenia i unikania alergenów.

Interpretacja wyników:

Wyniki badania są zazwyczaj przedstawiane jako ilość IgE swoistej dla konkretnych alergenów. Wysokie wartości mogą wskazywać na reakcje alergiczne na określone substancje.

Ostateczną interpretację wyników badania IgE swoiste na 1 alergen oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

4 dni robocze