Cel badania:

Oznaczenie poziomu immunoglobuliny A (IgA) w surowicy wykonywane jest w celu diagnostyki zaburzeń odporności oraz podczas dolegliwości jelitowych. Badanie IgA ma również zastosowanie w diagnozowaniu chorób autoimmunologicznych.

Znaczenie kliniczne:

Immunoglobulina A (IgA) jest produkowana przez limfocyty B jako odpowiedź immunologiczna typu humoralnego. Obecne są w osoczu krwi oraz wydzielinach błon śluzowych, pełniąc istotną rolę w ochronie przed bakteriami i wirusami. IgA stanowi także ważny element ochrony w pierwszych miesiącach życia noworodka. Niedobór przeciwciał IgA jest najczęstszym wrodzonym niedoborem odporności, często występującym bezobjawowo. Jednak może być związany z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak celiakia.

Interpretacja wyników:

Badanie poziomu immunoglobuliny A (IgA) jest zalecane w przypadku podejrzenia zaburzeń odporności organizmu lub dolegliwości związanych z jelitami. Może być także częścią diagnostyki chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) lub toczeń układowy.

Ostateczną interpretację wyników badania immunoglobulina IgA oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy