Cel badania:

Badanie poziomu przeciwciał IgE (immunoglobulina typu E) ma na celu ocenę ich całkowitego poziomu w surowicy krwi. Najczęstszym wskazaniem do tego badania jest podejrzenie alergii lub choroby pasożytniczej.

Znaczenie kliniczne:

IgE jest kluczowym przeciwciałem w reakcjach alergicznych, dlatego pomiar jego poziomu może być użyteczny w diagnozie chorób atopowych i nieatopowych. Badanie IgE pozwala na rozróżnienie schorzeń manifestujących się objawami alergicznymi, takimi jak katar, kichanie czy sapanie, od innych chorób. Wzrost poziomu IgE obserwuje się u pacjentów z różnymi chorobami alergicznymi, takimi jak alergiczny nieżyt nosa, astma atopowa, pokrzywka czy atopowe zapalenie skóry.

Interpretacja wyników:

Wyniki pomiaru poziomu IgE interpretuje się w kontekście objawów klinicznych oraz innych badań diagnostycznych. Podwyższony poziom IgE może potwierdzić podejrzenie alergii, jednakże należy również brać pod uwagę inne czynniki mogące wpływać na jego poziom, takie jak choroby pasożytnicze.

Ostateczną interpretację wyników badania Immunoglobulina IgE (całk.) oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy