Cel badania:

Badanie immunoglobuliny G (IgG) w surowicy przeprowadza się głównie w celu określenia czasu trwania zakażenia, niedoborów odporności oraz w diagnostyce konfliktu serologicznego.

Znaczenie kliniczne:

Immunoglobulina G (IgG) stanowi główną frakcję przeciwciał, odgrywając istotną rolę w obronie organizmu przed patogenami. Oznaczenie poziomu IgG umożliwia określenie czasu, w jakim doszło do zakażenia. Wzrost poziomu przeciwciała IgG sygnalizuje tzw. "zakażenie przetrwałe". Badanie IgG jest stosowane również w diagnostyce konfliktu serologicznego, niedoborów odporności, chorób autoimmunologicznych oraz nowotworów układu krwiotwórczego, takich jak przewlekła białaczka limfatyczna czy szpiczak plazmocytowy. Dodatkowo, jest przydatne w diagnostyce marskości wątroby.

Interpretacja wyników:

Wskazania do wykonania badania IgG obejmują diagnostykę konfliktu serologicznego, niedoborów odporności, chorób autoimmunologicznych oraz nowotworów układu krwiotwórczego. Interpretacja wyników badania IgG wymaga analizy przez lekarza specjalistę, który uwzględni wszystkie czynniki kliniczne, aby postawić odpowiednią diagnozę i zalecić odpowiednie leczenie.

Ostateczną interpretację wyników badania immunoglobulina IgG oraz decyzję o dalszym postępowaniu powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy