Cel badania:

Badanie stężenia insuliny ma na celu określenie poziomu tego hormonu we krwi. Insulina jest hormonem peptydowym wydzielanym przez komórki beta wysp trzustki. Jej wydzielanie jest stymulowane przez glukozę (przyjęcie pokarmu) oraz hamowane przez głodzenie. Badanie to jest wykonywane w różnych sytuacjach klinicznych w celu ustalenia przyczyn hipoglikemii, potwierdzenia insulinooporności, a także jako pomocnicza metoda w rozpoznawaniu wyspiaków (insulinoma), czyli guzów wywodzących się z komórek wysp trzustkowych.

Znaczenie kliniczne:

Oznaczenie poziomu insuliny ma istotne znaczenie diagnostyczne w wielu przypadkach. Pomaga ono w identyfikacji przyczyn hipoglikemii, czyli stanu obniżonego poziomu glukozy we krwi, co może być związane z różnymi schorzeniami, w tym chorobami trzustki. Ponadto, badanie insuliny jest wykorzystywane do potwierdzenia insulinooporności, która jest powiązana z cukrzycą typu 2 oraz zespołem metabolicznym. Ocena poziomu insuliny jest również pomocna w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy, gdy lekarz podejrzewa problemy z wytwarzaniem lub działaniem insuliny.

Interpretacja wyników:

Podwyższone stężenie insuliny może sugerować obecność insulinooporności, która jest charakterystyczna dla cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego. Z kolei obniżone stężenie insuliny może wskazywać na deficyt wytwarzania insuliny, co może być związane z chorobami trzustki.

Interpretacja wyników badania poziomu insuliny wymaga analizy przez lekarza specjalistę, który uwzględni wszystkie czynniki kliniczne.

Czas oczekiwania na wynik:

2 dni robocze