Cel badania:

Badanie kinazy kreatynowej (CK) ma na celu ocenę stopnia uszkodzenia mięśni. CK jest enzymem wytwarzanym głównie w mięśniach gładkich i szkieletowych. Podwyższoną aktywność CK można zaobserwować w przypadku urazów, zmiażdżeń, zaburzeń krążenia, dystrofii mięśniowych oraz różnych chorób mięśniowych.

Znaczenie kliniczne:

Badanie CK (kinaza kreatynowa) jest istotne w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Podwyższona aktywność CK może wskazywać na uszkodzenie mięśnia sercowego, co jest charakterystyczne dla zawału serca. Ponadto, CK może być zwiększone w chorobach mięśni szkieletowych, takich jak zapalenie mięśni, dystrofie mięśniowe, czy urazy mięśni. Zmiany w poziomie CK mogą również sugerować problemy z ośrodkowym układem nerwowym, zator płucny, zatrucie tlenkiem węgla czy niedoczynność tarczycy.

Interpretacja wyników:

Wyniki badania CK należy interpretować z uwzględnieniem kontekstu klinicznego oraz innych badań diagnostycznych. Podwyższone stężenie CK może sugerować różne schorzenia, dlatego konieczna jest dokładna ocena przez lekarza. W przypadku podejrzenia zawału serca lub uszkodzenia mięśni szkieletowych, badanie CK może być wykonywane w celu potwierdzenia diagnozy.

Ostateczną interpretację wyników badania kinaza kreatynowa (CK) powinien dokonać lekarz, który bierze pod uwagę pełną historię kliniczną pacjenta oraz wyniki innych badań diagnostycznych.

Czas oczekiwania na wynik:

1 dzień roboczy